Chính sách quyền riêng tư

1. Mục đích áp dụng

Chính sách quyền riêng tư này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.vuahanghieu.com thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT Vua Hàng Hiệu (Vua Hàng Hiệu E-COMMERCE., JSC) (sau đây gọi chung là “Vua Hàng Hiệu”).
Chính Sách này mô tả cách Vua Hàng Hiệu tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Vua Hàng Hiệu (“Khách Hàng”).

Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Vua Hàng Hiệu được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Vua Hàng Hiệu.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Vua Hàng Hiệu, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ  khách hàng, ảnh chụp (phục vụ cho việc báo lỗi). Thông tin này sẽ được Vua Hàng Hiệu sử dụng để xác nhận danh tính, giải quyết khiếu nại nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng. 

- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Vua Hàng Hiệu không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

- Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Vua Hàng Hiệu, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Vua Hàng Hiệu, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Vua Hàng Hiệu bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

- Vua Hàng Hiệu có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Vua Hàng Hiệu cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Vua Hàng Hiệu. Khi thu thập dữ liệu, Vua Hàng Hiệu thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

- Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của Vua Hàng Hiệu bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Vua Hàng Hiệu không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Vua Hàng Hiệu.

- Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Vua Hàng Hiệu lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên Vua Hàng Hiệu. Sau khi thời hạn này kết thúc, Vua Hàng Hiệu sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Vua Hàng Hiệu, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Vua Hàng Hiệu, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Vua Hàng Hiệu phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Vua Hàng Hiệu có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

Vua Hàng Hiệu có quyền sử dụng các thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Vua Hàng Hiệu.

- Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Vua Hàng Hiệu, các website khác của Công ty Cổ phần TMĐT Vua Hàng Hiệu, hoặc ngược lại.

- Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Vua Hàng Hiệu.

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc liên kết với các website khác

- Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Vua Hàng Hiệu trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Vua Hàng Hiệu tại www.Vua Hàng Hiệu.com

2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- Vua Hàng Hiệu không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Vua Hàng Hiệu cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Vua Hàng Hiệu sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Vua Hàng Hiệu cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

- Vua Hàng Hiệu có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

• Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Vua Hàng Hiệu có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Vua Hàng Hiệu tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Vua Hàng Hiệu sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

• Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Vua Hàng Hiệu: Vua Hàng Hiệu có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Vua Hàng Hiệu cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

• Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Vua Hàng Hiệu sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

• Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Vua Hàng Hiệu có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Vua Hàng Hiệu sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

2.6. Sử dụng Cookie

Vua Hàng Hiệu cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Vua Hàng Hiệu... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Vua Hàng Hiệu hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Vua Hàng Hiệu 0939.348.888 hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected]

 

Bài viết liên quan

danh-sach-bien-tap-vien-noi-dung
Danh sách biên tập viên nội dung
Thuận Hà 28/06/2023
dich-vu-giao-hang-nhanh-2h-trong-noi-thanh-ha-noi-tai-vua-hang-hieu
Dịch vụ giao hàng nhanh 2h trong nội thành Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tại Vua Hàng Hiệu
Mai Trang 20/07/2021
hop-tac-voi-vuahanghieu
Hợp tác với Vua Hàng Hiệu
Hoàng Thị Thu Hằng 23/01/2019
vua-hang-hieu-la-gi
Vua Hàng Hiệu là gì?
Thuận Hà 22/01/2019
dieu-khoan-su-dung
Điều Khoản Sử Dụng
Hoàng Thị Thu Hằng 04/01/2019
chinh-sach-bao-mat
Chính Sách Bảo Mật
Hoàng Thị Thu Hằng 04/01/2019

Bài viết mới nhất

huong-dan-lam-cay-thong-noel-bang-kem-nhung-don-gian-tai-nha
Hướng dẫn làm cây thông noel bằng kẽm nhung đơn giản tại nhà
Thùy Linh 01/12/2023
qua-tang-noel-cho-khach-hang
Top 10 ý tưởng quà tặng Noel cho khách hàng ý nghĩa, thiết thực 
Thùy Linh 01/12/2023
top-18-kieu-toc-dau-nam-tre-trung-va-ca-tinh-cho-phai-nam
Top 19+ kiểu tóc đầu nấm trẻ trung và cá tính cho phái nam
Mai Trang 01/12/2023
mat-dai-tran-cao-hop-voi-kieu-toc-nao
Mặt dài trán cao hợp với kiểu tóc nào? 15 kiểu tóc đẹp nhất
Thùy Linh 01/12/2023
thuong-hieu-do-lot-nam
Top 9 thương hiệu đồ lót nam nổi tiếng nhất hiện nay
Thùy Linh 30/11/2023
be-trai-may-tuoi-nen-mac-quan-sip-nen-mac-khi-nao
Bé trai mấy tuổi nên mặc quần sịp? Nên mặc khi nào? 
Thùy Linh 30/11/2023
Chat Messenger