Nếu không có hóa đơn mua hàng tôi có thể trả lại sản phẩm không?

Trong trường hợp đơn hàng của quý khách được nhà cung cấp xuất hóa đơn hoặc phiếu biên nhận bán hàng, quý khách vui lòng gửi kèm giấy tờ này cùng với sản phẩm về vuahnghieu theo hướng dẫn trả hàng được quy định rõ trong Chính sách đổi trả tại đây

Nếu sản phẩm của quý khách do nhà cung cấp giao hàng và không kèm theo bất kỳ chứng từ mua hàng nào, Vua Hàng HiệuU sẽ căn cứ theo hệ thống quản lý đơn hàng để xác thực quý khách có mua sản phẩm tại Vua Hàng Hiệu không và đơn hàng của quý khách vẫn được chấp nhận trả hàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm chính sách đổi, trả tại đây

Chat MessengerChat Zalo