• TƯNG BỪNG MUA SẮM HÀNG HIỆU !!! Ưu đãi tuyệt vời với mức giảm tới 75%!
Bộ lọc
Nhóm hương
 1. Floral – tông hoa (23)
 2. Oriental – tông mùi Phương Đông (4)
 3. Woody – tông mùi gỗ (12)
 4. Citrus – tông mùi cam chanh tươi mát (4)
 5. Aquatic – hương biển (2)
 6. Leather – tông da thuộc (6)
 7. Chypre - hương hoa cỏ tự nhiên (7)
 8. Floral Fruity - hương hoa cỏ trái cây (46)
 9. Floral Woody Musk - hương hoa cỏ, gỗ xạ hương (38)
 10. Aromatic Fougere - hương thơm thảo mộc (7)
 11. Oriental Fougere - hương dương sỉ phương Đông (12)
 12. Oriental Floral: hoa cỏ phương Đông (44)
 13. Woody Chypre - hương gỗ thơm Chypre (1)
 14. Floral Woody - hương hoa cỏ, gỗ (3)
 15. Woody Aromatic: hương gỗ thơm, thảo mộc (13)
 16. Citrus Aromatic - hương thơm cam, chanh, thảo mộc (3)
 17. Woody Spicy: hương gỗ thơm cay nồng (11)
 18. Chypre Floral - hương hoa cỏ Chypre (19)
 19. Oriental Woody - hương gỗ phương đông (11)
 20. Oriental Spicy - hương cay nồng phương Đông (6)
 21. Floral Aldehyde - hương hoa cỏ An-Đê-Hít (3)
 22. Oriental Vanilla - hương vani phương Đông (9)
 23. Aromatic Woody - hương gỗ biển (3)
 24. Aromatic Aquatic - hương thơm biển (4)
 25. Citrus - hương cam, chanh (1)
 26. Floral Aquatic - hương thơm hoa cỏ tươi mát (6)
 27. Hương thơm ngát (1)
 28. Floral Fruity Gourmand - hương hoa cỏ trái cây thực phẩm (3)
 29. Chypre Fruity - hương trái cây Chypre (6)
 30. Hương gỗ thơm (8)
 31. Hương gỗ cay nồng (4)
 32. Hoa hồng, Cam, Hương gỗ (1)
 33. Aromatic Green - Hương thơm cây cỏ tự nhiên (1)
 34. Hương Hoa Cỏ (2)
 35. Hương gỗ (1)
Độ tỏa hương
Giá